KONTAKT

 

Stanislav Fulír Autoservis Stanfer
Ul.Pod Kanálom 48, 038 61 Lipovec
IČO : 33576017, IČ DPH : SK1020494992
č.ú. 0353129037/0900 SLSP, č.ú. 2621794025/1100 Tatra banka, č.ú.6872448002/1111 UniCreditBank
tel : 043/4286552, e-mail: stanfer@stanfer.sk, www.stanfer.sk

 

Pracovná doba: pondelok až piatok od 8.00 do 16.00
Po pracovnej dobe príplatok 100% k Nh.

Zodpovedný vedúci:

p. FULÍR Stanislav tel. 0903426199
p. KRAJČÍ František tel. 0903450662 
© 2009 STANFER All Rights Reserved
 
Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree cars / automotive web templates